Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
APEL DO RODAKÓW
   Od 40 lat wiernie służymy idei filantropijnej w wspomaganiu oświaty polskiej
na Wschodzie. Czynimy tę powinność przy szerokim udziale społecznym
Rodaków z Kraju i spoza granic RP. Podczas tych lat zostało zarejestrowanych
ponad 8.600 imiennych Darczyńców i około 870 instytucji, którzy nas
wspomagali w tej działalności. W wyniku tego powstały unikalne podręczniki,
czasopisma, wydawnictwa, nowe instytucje, szkoły, kursy, kolonie, zespoły,
nowe talenty, koncerty nie tylko na Wschodzie lecz i w Świecie.
Ilość podziękowań, wspaniałych ocen, dyplomów, odznaczeń, pamiątek i innych
jest ogromna, gdyż sięga setek tysięcy dokumentów, które będą w przyszłości
świadczyć o właściwej roli społecznego zaangażowania naszych Rodaków w
dzieło odrodzenia oświaty, a jednocześnie - tożsamości polskiej na Wschodzie.
Fundacja im. Tadeusza Goniewicza nigdy nie szukała łatwych reklam, czy
promocji, lecz uważaliśmy, że zrealizowane dzieła same się obronią i dadzą
potomnym świadectwo wypełnienia powinności obywatelskiej wobec własnej
Ojczyzny.
   To już 17-ty rok władze RP odmawiają naszej Fundacji jakichkolwiek dotacji,
pomimo doskonałych rezultatów, wybitnych osiągnięć, cenionych
podręczników i licznych innych wydawnictw. I tak np. MSZ kolejny rok odrzuca
nasze projekty dofinansowania druku podręcznika literatury polskiej, tak pilnie
oczekiwanego przez uczniów na Wschodzie! Działalność naszą wspomagają
Dary Serc oraz odpisy podatkowe 1%, które wreszcie nam przywrócono po
licznych interwencjach.        Nasz numer KRS:  0000103209