Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
18.12.1993 – Walne Zgromadzenie Fundatorów, Autorów, Redakcji, Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Fundacji -STOJĄ OD LEWEJ: dr Piotr Paweł Gach, mgr Lech Maliszewski, mgr Stanisław Leszczyński, prof. dr Władysław Kucharski, Lech Ważyński, Jolanta Karczmarczyk, prof. Stanisław Jedynak, mgr Józef Gierczak, mgr inż. Irena Jasicka, mgr Alicja Omiotek, ks. prof. Edward Walewander, Grażyna Sztejke, prof. Czesław Michałowski, mgr Ewa Czerniawska, mgr Adam Pietroń, prof. Halina Bursztyńska, mgr Dariusz Śladecki, mgr Marek Wróblewski, mgr Piotr Sadowski i Artur Łapiński SIEDZĄ OD LEWEJ:  mgr Jolanta Kwiecień, dr Barbara Jedynak, mgr Antoni Przybysz, dr Helena Metera, Józef Adamski, dr Helena Gulanowska, dr Józef Duda, mgr inż. arch. Zenon Kępa i Małgorzata Łapińska. Klasa maturalna Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu ze sztandarem – darem Fundacji im. T. Goniewicza Grupy artystyczne pod opieką Fundacji Polskiej Szkoły Społecznej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie Grupa dzieci z Żytomierza pod opieką Fundacji u Metropolity Lubelskiego Abpa Stanisława Budzika
Stoisko fundacyjne na Zjeździe Kresowian w Częstochowie Prezentacja nowowydanej książki przez Fundację pt. „Ks. Jan Wasilewski” w Rydze Wręczenie sztandaru od Fundacji dla Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie Polska Szkoła Średnia w Wołkowysku na Białorusi obsadzona kilkoma tysiącami krzew i drzew przez Fundację im. T. Goniewicza
Przemarsz do kościoła z ze sztandarem darowanym przez Fundację dla Polskiej Szkoły Społecznej im. K. Lanckorońskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie SPOTKANIE FUNDACYJNE w Warszawie SPOTKANIE FUNDACYJNE w Krakowie „Kalendarze Polskie” i „Poleskie” wydawane corocznie od 1989 r. w nakładzie od 8.000 do 3.000 egz. w formacie A3 i A4
Kwartalnik fundacyjny ‘ROTA’ numery 1-48 wydawany od 1.01.1990 do 31.12.2002 r. w nakładzie od 15.000 do 6.000 egzemplarzy, w formacie A4 i objętości ca. 160 str. Kwartalnik Polaków na Polesiu „Echa Polesia” numery 1-38 wydawany od 1.01.2004 r. w nakładzie 2.000 egzemplarzy, w formacie A4 i objętości ca. 80 str. Zestaw podręczników fundacyjnych do nauczania początkowego języka polskiego poza granicami RP wydawanych w nakładach od 50.000 do 160.000 kompletów. Przykłady innych pozycji książkowych wydawanych przez Fundację dla oświaty i kultury polskiej na Wschodzie