Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
Fundacja Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie
im. Tadeusza Goniewicza
ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
20-611 Lublin

Telefon: 81 525 71 60
Telefon komórkowy: +48 502 023 304

Konto bankowe Fundacji:
PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
(Dla wpłat zza granicy:
PL96 1240 5497 1111 0000 5005 2437 PKOPLPW)


e-mail: fundgon@gmail.com