Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
Tutaj znajdują się dwie najcenniejsze pozycje spośrod całego zbioru wydanych drukiem.
Dotyczą one zarówno wspomnień z 35 lat Fundacji, jak i moich własnych.
Zapraszam serdecznie do lektury, bądz też pobierania w postaci PDF.


1) Józef Adamski "Ku Odrodzeniu Języka Polskiego na Wschodzie"
Wspomnienia o Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
Lublin 2014

2) Józef Adamski "Z Mojego Życia"
ISBN 978-83-7847-683-2
Lublin, 2020